Yritys :: Historiikki
 

HISTORIIKKI

 

Teräskonttori Oy:n juuret ulottuvat aina vuoteen 1924, jolloin saksalaissyntyinen liikemies Hans Schlüter perusti Helsinkiin terästä ja teknisiä laitteita välittävän agentuurin. Sen luomalle perustalle syntyi teknistä tukkukauppaa harjoittava samanniminen osakeyhtiö. Yhtiön alkuvuosina tärkeimpiä sen välittämiä tuotteita olivat teräkset, joita tuotiin perustajan kotimaasta Saksasta. Menestyksekkääksi myyntiartikkeliksi nousivat myös saksalaiset Continental-autonrenkaat.

Yhtiöllä oli merkittävä rooli maamme sotaponnistelujen tukijana. Suomen valtio oli Teräskonttorin merkittävin asiakas, koska yhtiö lukeutui harvoihin saksalaisen teräksen maahantuojiin. Suomen tuontia säännösteltiin sodanjälkeisissä oloissa pitkään, mutta siitä huolimatta Teräskonttori pystyi laajentamaan tuotevalikoimaansa. 
 
Teräskonttori käynnisti määrätietoisen myyntiohjelman laajennustyön 1950-luvulla. Kasvava yhtiö rekrytoi useita metalli- ja konepajateollisuutta tuntevia nuoria insinöörejä, jotka toivat tullessaan lisää arvokasta teknistä tietämystä.  Laajennustyön tulokset näkyivät vuosikymmenen lopulla, kun yhtiön koneosasto kohosi tärkeäksi kone-, laite- ja laitostoimittajaksi.

Talouden kasvun vuodet ja suomalaisen konepaja- ja metalliteollisuuden ripeä kehitys siivittivät Teräskonttorin 1960-luvun puolivälistä lähtien voimakkaaseen kasvuun. Eri puolilla Helsinkiä olevat toimipisteet ja varastot keskitettiin yhteen toimitaloon vuonna 1965, jolloin Lauttasaareen Melkonkadulle valmistui kolmikerroksinen toimisto- ja varastorakennus.
 
Suomalaiset konepajat hankkivat 1970-luvulta lähtien lisääntyvässä määrin mittalaitteita. Teräskonttori hankkikin japanilaisen Mitutoyon mittalaitteiden edustuksen vuonna 1967. Teräskonttori pyrki vastaamaan myös teollisuuden lisääntyneeseen teknisen kumin kysyntään. Teknisen kehityksen yhtiö laajensi tuotevalikoimaa hydrauliikka-asennelmilla. Teknisen kumin ja hydrauliikan menestys tarjosi vastapainon rengasmyynnin vähenemiselle, mikä johti lopulta Continental-edustuksen päättymiseen 1980-luvun puolivälissä.
Lama koetteli myös teknistä tukkukauppaa 1990-luvun alkupuolella, mutta Teräskonttori sopeutui nopeasti uusiin olosuhteisiin. Yhtiö oli ryhtynyt erikoistumaan tiettyihin tuoteryhmiin kaiken kattavan tuotevalikoiman sijaan jo 1980-luvulla. Perinteisestä teräsmyynnistä karsittiin tuotteita, kunnes toiminta myytiin 1997 Onninen Oy:lle. Teräskonttorin tuotevalikoima säilyi silti laajana ja laadukkaana. Yhtiön avainhenkilöstö ja kilpailijoihin nähden suuret varastot olivat yhtiön keskeisiä tuloksen kohenemiseen vaikuttaneita tekijöitä 1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin suomalainen teollisuus alkoi jälleen investoida uusiin koneisiin ja laitteisiin. 

Teräskonttori Oy on kehittynyt yhdessä metalliteollisuuden rinnalla sen alkuajoista tähän päivään. Vaikka ajat muuttuvat ja kehitys jatkuu, parhaista tuotemerkeistä ja asiantuntevasta palvelusta Teräskonttorin tunnistaa vielä vuosikymmenienkin kuluttua.